سعيد راد بازيگر مجموعه تلوزيوني «در چشم باد» در دانشگاه تهران


سحر جعفري جوزاني در نشست صميمي عوامل مجموعه تلويزيوني «در چشم باد» در دانشگاه تهران


سعيد راد و مسعود جعفري جوزاني
سحر جعفري جوزاني در نشست صميمي عوامل مجموعه تلويزيوني «در چشم باد» در دانشگاه تهران
سحر جعفري جوزاني در نشست صميمي عوامل مجموعه تلويزيوني «در چشم باد» در دانشگاه تهران
مسعود جعفري جوزاني، نويسنده و كارگردان مجموعه تلوزيوني «در چشم باد»

برچسب‌هابرچسب ها: 0 ,